Older Posts

E-Book for Foodservice Professionals in Poland

English language translation follows below.

E-BOOK JAK ZAPEŁNIĆ PUSTE STOLIKI TWOJEJ RESTAURACJI HOTELOWYMI GOŚCMI // HOW TO FILL EMPTY TABLES IN YOUR RESTAURANT

Czy marketing to tylko reklama? Absolutnie nie! Podstawą marketingu jest rozumienie potrzeb Twojego gościa i stworzenie dla odpowiedniej dla niego oferty.

W moim najnowszym DARMOWYM e-booku „JAK ZAPEŁNIĆ PUSTE STOLIKI TWOJEJ RESTAURACJI HOTELOWYMI GOŚCMI” zapraszam do przeanalizowania swojej sytuacji biznesowej w 4 prostych krokach, po to by później dobrać najlepsze rozwiązania.

Dodatkowo 20 gotowych pomysłów. Mają one Was zainspirować do tego by tworzyć również własne ciekawe rozwiązania.  Wszystko po to, by stoliki w Waszych barach i restauracjach były pełne.

Zapraszam do pobierania właścicieli i managerów restauracji i barów nie tylko w hotelach. https://ebook-restauracje.tastepoland.pl

 

Is marketing just advertising? Absolutely not! The foundation of marketing is to understand your guest’s needs and create a suitable offer to fulfil them.

In my latest FREE e-book “HOW TO FILL EMPTY TABLES IN YOUR RESTAURANT” I invite you to analyze your business situation in 4 simple steps,  to  choose later the best solutions.

In addition, 20 ready ideas. They are to inspire you to create your own interesting solutions.  Everything to ensure that the tables in your bars and restaurants are full.

I invite to download all owners and managers of restaurants and barshttps://ebook-restauracje.tastepoland.pl. Available in Polish only.

 

Wojtek Osinksi is a member of the Chairman of the Board of Directors of the World Food Travel Association.

Avatar photo

Based mainly in Colorado. Loves cheese, rain, and starry nights. Can usually be spotted in the wild wearing a Spirit Jersey and balancing two cameras. Often laughs and cries at the same time. Barely survived one Master's program, but wants to do another.

%d bloggers like this: